Terug naar het overzicht

Verbindend landelijk ondersteuningsteam (VLOT) van de VNG, regio Zuidoost Nederland

Na het eindrapport van het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’ (link?) in september 2018 is het VLOT sinds mei 2019 operationeel. Het VLOT bestaat uit vertegenwoordiging van landelijke opdrachtgevers (VWS, JenV, BZK en VNG) en een tiental regioadviseurs verdeeld over 5 regio’s, Nederland dekkend. De regio-adviseurs gaan vraaggericht de regio in en halen op bij gemeenten en haar partners waar ondersteuningsbehoefte is (trainingen, experts, verbinding landelijk) en waar zij hiaten ervaren. De ondersteuning richt zich op complexe samenwerkingsvraagstukken in de regio rondom zorg- en veiligheidsthema’s als: – Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang (Wvggz en Wzd) – Ketenveldnorm – Kwetsbare burgers waaronder personen met verward gedrag – Meerjarenagenda Beschermd wonen en maatschappelijke opvang – Van forensische, naar reguliere zorg – Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied