Terug naar het overzicht

Uitvoeringstoets woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het woonplaatsbeginsel laat ruimte voor interpretatie. Door dit gebrek aan eenduidigheid leidt dit in de praktijk tot geschillen tussen zorgaanbieders en gemeenten, 1 van de oorzaken van de hoge administratieve lasten die ervaren worden door de zorgaanbieders.

De uitvoeringstoets is opgeleverd en behandeld in de Tweede Kamer. Op dit moment wordt het plan van aanpak voor het implementatietraject van het nieuwe woonplaatsbeginsel voorbereid. Ook hierbij zijn we betrokken. De opbrengst van het nieuwe woonplaatsbeginsel zoals in de uitvoeringstoets behandeld, zal leiden tot minder administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders.

Klik op onderstaande afbeelding om het rapport te downloaden.

Uitvoeringstoets woonplaatsbeginsel
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied