Terug naar het overzicht

Trainingsprogramma voor de vijf Peelgemeenten

Voor gemeenten wordt de signalering en ondersteuning van mensen met psychische problemen steeds belangrijker. We verwachten dan ook veel van wijk- en buurtteams. Binnen het samenwerkingsverband van de Peelgemeenten was dit aanleiding om een breed trainingsprogramma voor de wijkteams aan te bieden. Rob van Renen heeft samen met de Peelgemeenten het trainingsprogramma opgezet voor de teams uit de vijf gemeenten. Het programma is op maat gemaakt op basis van een combinatie van zes trainingen uit het aanbod van de Academie sociaal domein. De trainingen zijn gegeven op basis van een combinatie van trainers van de academie en verschillende lokale en landelijke experts. Samen met de wijkteams zijn de verschillende perspectieven op ggz-problematiek besproken, wat ggz problemen zijn, hoe de ggz-problematiek er in de wijk, stad of gemeente uitziet en hoe het ggz-aanbod in de regio nu eigenlijk werkt. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen praktijk van de teams is besproken wat er met je gebeurt als je een ‘niet pluis’-gevoel ervaart en hoe dat van invloed is op je handelen. Op basis van voorbeelden vanuit de GGZ-praktijk bleek dat het daarbij vaak beter is om juist het tegenovergestelde te doen dan wat je intuïtief doet. Trainingsprogramma voor de vijf Peelgemeenten

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied