Terug naar het overzicht

Trainingen ‘Moreel beraad’ en ‘actuele ontwikkelingen in de GGZ’

Kennisvraagstukken worden ingewikkelder, het samenspel tussen Wmo, Zvw en Wlz komt nu pas echt op gang en daarnaast zien we dat er bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving rondom GGZ ook steeds meer afbakeningsvraagstukken een rol spelen (denk daarbij bijvoorbeeld aan de openstelling van de Wlz voor GGZ en de implementatie van de Wet verplichte GGZ).

Moreel beraad

Het is belangrijk dat besluiten navolgbaar, uitlegbaar, toepasbaar en werkbaar zijn. 

Aan de hand van concrete casuïstiek formuleren we in het moreel beraad met elkaar leidende principes waarlangs individuele afwegingen door Wmo-consulenten gemaakt kunnen worden die voldoen aan de principes van navolgbaarheid, uitlegbaarheid, toepasbaarheid en werkzaamheid.

Na de training:
Na de training ontvangen deelnemers een praktisch afwegingskader dat als handvat gehanteerd kan worden bij vraagstukken op de grensvlakken van Wmo, Wlz en Zvw.
Accreditatie: 4 punten

Actuele ontwikkelingen in de GGZ

Wat speelt er in het Sociaal Domein en de GGZ tot 2022? En daarna..

Er verandert veel in de GGZ. Dat heeft grote consequenties voor inwoners, wijkteams en gemeenten. 
In deze training informeren wij u over actuele en komende ontwikkelingen. 

Na de kennissessie:

  • Heeft u een overzicht van actuele en aanstaande ontwikkelingen in en rond de GGZ; 
  • Weet u hoe deze ontwikkelingen onderling samenhang
  • Weet u wat u nu en straks moet organiseren
  • Heeft u concrete tools om direct en op tijd aan de slag te gaan

Accreditatie: 5 punten

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied