Terug naar het overzicht

Strateeg onderwijs

De gemeente Dordrecht zet zich actief in voor gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Deze gemeente is hierin landelijk een koploper! Gemeente en onderwijs hebben een gezamenlijke ambitie neergelegd in de Dordtse onderwijsvisie. De plek van Dordrecht op de sociaaleconomische ladder past op dit moment niet bij deze ambitie. Het is zaak om de komende jaren de ambitie om te zetten in acties en resultaten. Mét elkaar: onderwijs (van VVE tot HBO), jongerenwerk, gemeente, sociale dienst en werkgevers. Jessica Aarnink ondersteunt het team Jeugd, Onderwijs en Cultuur met haar kennis en ervaring om dit te bereiken. Wat is de komende jaren de beste strategie om iedereen enthousiast te krijgen en dit enthousiasme te borgen? Welke rollen en verantwoordelijkheden heeft iedereen? Wat heeft wel en, ook belangrijk, geen prioriteit?

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied