Terug naar het overzicht

Scenarioplanning voor Moviera

Moviera is een specialistische instelling gericht op het voorkomen van acuut, ernstig geweld en het herstel van duurzame veiligheid. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die mishandeld en/of (seksueel) misbruikt zijn en slachtoffers van huiselijk geweld en/of verkrachting met ernstig lichamelijk letsel. Moviera levert ondersteuning aan 5 centrumgemeenten in Utrecht en Gelderland met 66 regiogemeenten.

De gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 gezamenlijk de volle verantwoordelijkheid voor de aanpak van geweld in huiselijke kring (preventie, opvang & bescherming, herstel en nazorg). Een regioaanpak voor geweld in huiselijke kring moet er voor zorgen dat de essentiële onderdelen stevig zijn verankerd in het beleid van alle gemeenten. De centrumgemeenten spelen hierin een coördinerende rol.

Onder invloed van de decentralisaties in het Sociaal Domein stelt Moviera zichzelf de vraag hoe de organisatie nog beter zijn waarde kan toevoegen aan de verantwoordelijkheid en activiteiten van deze gemeenten. Door het ongedeelde budget voor het sociaal domein beschikken gemeenten over een groot scala aan instrumenten. Met het accentueren op de bedoeling van wet- en regelgeving, en op kwetsbare (gezins-)situaties, kunnen gemeenten en hun partners met inzet van de juiste instrumenten bepalend zijn om risico- en stressvolle situaties die aan de basis liggen van huiselijk geweld in gezinnen te voorkomen. Indien dat niet lukt, zijn ze te beïnvloeden zodat minder terugval de norm wordt. Moviera wil met zijn specialistische ervaring en deskundigheid in samenwerking met gemeenten, wijkteams en samenwerkingspartners die bijdrage leveren.

Om dit te bereiken ondersteunde jb Lorenz de bestuurder, het MT en de raad van toezicht van Moviera.  Aan de hand van een scenarioplanning werd stap voor stap duidelijker in welke richting Moviera haar vervolgstappen gaat zetten om zijn kennis en kunde zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de koers van de gemeenten.

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer | Expert

0624611542

Vakgebied