Terug naar het overzicht

Project ‘personen met verward gedrag’ regio Limburg

Naar aanleiding van zeer ernstige gebeurtenissen zoals de moord op Els Borst en de daaruit gebrekkig gebleken samenwerking tussen bijvoorbeeld Ggz en justitie is sinds 2016 veel aandacht voor verwarde personen of personen met verward gedrag. Aan de hand van 9 bouwstenen (link?) en de verbinding daartussen zorgen gemeenten regionaal voor een werkend ondersteuningsaanbod. Meldpunten, triage en beoordelingspunten worden ingericht samen met partners vanuit zorg en politie/ justitie. Het is de opdracht van de projectleider om samenhang te creëren tussen de vele deelgebieden (en 9 bouwstenen), aan te jagen waar nodig en de verbinding te leggen tussen de landelijke programma’s en het regionale project.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied