Terug naar het overzicht

Proeftuin Den Haag – Ontwikkeling hybride monitoringsinstrument

De gemeente Den Haag en de Haagse Welzijnsorganisaties (HWO’s) hebben vijf gemeenschappelijke ambities voor 2017 opgesteld. De wens van de gemeente Den Haag is om meer te sturen op deze ambities en de effecten van de subsidieregeling, in plaats van sec op de uitgaven. Vanuit JB Lorenz maken Tjisse Bosch en Renate van Huizen een sturings- en verantwoordingsinstrument op outcome. zodat de gemeente en HWO’s met elkaar een gezamenlijk beeld ontwikkelen over wat er per gebied speelt, wat er nodig is en welke inzet de gemeente van de HWO’s kan verwachten zodat de gewenste effecten behaald worden. Met deze methode kiezen we voor een vergelijkingsmodel en kijken we vooral naar de verschillen in outcome per deelgebied. Ook levert een overall beeld per stadsdeel en tot een beeld van de inzet per HWO.
Proeftuin Den Haag – Ontwikkeling hybride monitoringsinstrument

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied