Terug naar het overzicht

Procesbegeleiding Haagse Tafels

Met de groeiende rol van gemeenten in het zorg- en welzijnsdomein neemt ook het bewustzijn over de doelmatige inzet van middelen toe. Op initiatief van de gemeente Den Haag willen partners in de wijk anders samenwerken in de voorbereiding en uitvoering van het lokale welzijnswerk. Aan de zogenoemde Haagse Tafels werken partijen op basis van cijfers (de wijkscan van jb Lorenz) en ervaringen maatschappelijke opgaven uit en schrijven zij samen aan een Plan van Aanpak voor het welzijnswerk. Dit betekent dat de uitvoering niet meer tot één grote partij beperkt blijft en dat de inzet van mensen en middelen onderdeel wordt van een bredere discussie tussen maatschappelijke partijen. Jb Lorenz levert onafhankelijke procesbegeleiders voor de Haagse Tafels, zodat de gemeente inhoudelijk kan deelnemen aan de sessies. De Haagse Tafels zijn in 2019 een pilot in drie Haagse wijken, de uitvoering van de plannen wordt in 2020 gemonitord.

Procesbegeleiding Haagse Tafels

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied