Terug naar het overzicht

Pragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres | herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe

Per 1 januari 2019 herindelen een aantal gemeenten die participeren in de gemeenschappelijke regelingen Avres, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en Werkzaak Rivierenland. Het betreft de volgende herindelingen:

 • Leerdam en Zederik herindelen met Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden;
 • Lingewaal herindeelt met Geldermalsen en Neerijnen tot de gemeente West-Betuwe; en
 • Molenwaard en Giessenlanden herindelen tot gemeente Molenlanden.

De herindelingen hebben impact op:

 • Samenwerking gemeenten en governance (gemeenschappelijke regelingen);
 • inhoud van het werk (beleid);
 • financiën (begroting en rekening); en
 • uitvoering ondersteuning en dienstverlening (uitvoeringspraktijk).

De gemeenten in de regio willen vanaf 1 januari 2019 inwoners blijven ondersteunen, binnen de wettelijke kaders en op een juiste en rechtmatige wijze. Om de dienstverlening voor burgers en werkgevers te borgen hebben wij in 2018 een pragmatisch uitvoeringsarrangement Participatiewet ontwikkeld. Dit uitvoeringsarrangement bestaat uit afspraken over:

 1. Samenwerking en governance, vertaald in de Gemeenschappelijke Regeling;
 2. harmonisatie van beleid: inventarisatie, (impact)analyse & harmonisatie;
 3. financiën, vertaald in een begroting 2019; en
 4. implementatie ondersteuning en dienstverlening (uitvoeringspraktijk en communicatie).

Het pragmatisch uitvoeringsarrangement:

 • waarborgt de continuïteit van dienstverlening aan de inwoners per 1 januari 2019;
 • draagt bij aan brede en diepere samenwerking van alle betrokken gemeenten; en
 • heeft oog voor de impact op de niet-herindelende gemeenten.

Pragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres | herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West BetuwePragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres | herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West BetuwePragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres | herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer | Expert

0624611542

Vakgebied