Terug naar het overzicht

Personen met verward gedrag Limburg | 2018-2019

Vanuit een overkoepelende, aanjagende en verbindende rol heeft het project bijgedragen aan het proces om te komen tot een stevige basis voor een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag in Limburg. Aan diverse deelprojecten op uiteenlopende bouwstenen is uitvoering gegeven. Passend vervoer, time-outvoorzieningen, herstelhuizen, trainingen, meldpunten en regionale plannen van aanpak zijn met inbreng vanuit de projectorganisatie (stuurgroep, ambtelijk afstemmingsoverleg, regionale werkgroepen en vele betrokken ketenpartners) opgestart.

De projectleider heeft binnen de projectorganisatie op Limburgse schaal een belangrijke aanjagende en verbindende functie vervuld. Ketenpartners weten beter wat ze voor elkaar kunnen betekenen en er is meer begrip voor elkaars positie. Inzicht, verbinding en gericht toewerken naar een houdbare governance rondom zorg en veiligheid zijn aspecten waar Limburg de vruchten van plukt. Het project heeft brede visievorming en integrale beleidsrichtingen gestimuleerd die hard nodig zijn om in het vervolg tot werkbare en passende samenwerkingsverbanden rondom zorg en veiligheid te komen.

Personen met verward gedrag Limburg | 2018-2019
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied