Terug naar het overzicht

Organisatie en financiering van de beoordelingsfunctie voor mensen met verward gedrag

jb Lorenz mocht een gevarieerde werkgroep begeleiden om te komen tot een praktische handreiking voor het organiseren en financieren van beoordelingslocaties voor mensen met verward gedrag. We ontwikkelden een leidraad voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders die afspraken willen maken voor de (tijdelijke) inrichting van een beoordelingsfunctie/opvanglocatie voor (volwassen) personen met verward gedrag die niet thuis beoordeeld en opgevangen kunnen worden.

De handreiking ‘Organisatie en financiering van de beoordelingsfunctie voor mensen met verward gedrag’ schetst de afbakening van verantwoordelijkheidstoedeling vanuit wettelijke kaders. Ook worden oplossingsrichtingen gegeven voor samenwerkingsafspraken en financiering van beoordelingsfuncties.
De invulling van de beoordelingsfunctie vraagt om een integrale aanpak van financiers in samenwerking met ketenpartners, waarbij het belangrijk is dat er recht gedaan wordt aan:

  • de behoeften van personen met verward gedrag
  • generieke module ‘acute psychiatrie’
  • wettelijke kaders en verantwoordelijkheden
  • doelmatige en betaalbare inrichting van een beoordelingsfunctie
  • lokale zorginfrastructuur

Wettelijke kaders
In de handreiking worden de wettelijke kaders toegelicht en komen ook de actuele ontwikkelingen, zoals die rondom de acute GGZ en het Voorlopig model melding, aan de orde.

Afwegingskader
Via een eenvoudig en logisch afwegingskader kan de opzet en organisatie van een beoordelingsfunctie gerealiseerd worden. Ook de financiering kan via het afwegingskader voor krijgen.

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer | Expert

0624611542

Vakgebied