Terug naar het overzicht

Ontwikkelsessie SMWO

De Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) biedt maatschappelijk werk en cliƫntondersteuning in opdracht van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Dit samenwerkingsverband is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Dankzij haar taakstelling heeft het SMWO een stevige positie in de lokale Zeeuwse samenleving en een belangrijke rol in de lokale infrastructuur. Met de ontwikkeling van het sociaal domein verandert de rol en taakstelling van SMWO en daarmee ook de relatie met de samenwerkende gemeenten. Het gebiedsgericht werken, een verschuiving in de zwaarte van voorzieningen en een toename van het aantal jeugdigen in de voorliggende voorzieningen hebben allemaal hun weerslag op de organisatie. Gemeenten geven daarbij ieder vanuit hun eigen lokale structuur een eigen invulling aan de taakstelling in het sociaal domein. Dat leidt voor SMWO tot een veelheid aan structuren, eisen en verwachtingen. De praktijk leert dat de gemeenschappelijke kadernota sociaal domein, vastgesteld in januari 2014, daarbij slechts beperkt houvast biedt. Bianca den Outer verzorgt de onafhankelijke procesbegeleiding van de dialoog tussen SWVO en SMWO over hun wederzijdse verwachtingen. Op basis van de resultaten van dit traject geven zij een advies, bestaande uit beleidsuitgangspunten en een stellen zijn een kader op voor het nieuwe contract van 2018. Daarnaast wordt op hoofdlijnen een stip op de horizon gezet zodat in een vervolgtraject gestart kan worden met het vormgeven van een meerjarenperspectief. Het vormgeven van een meerjarenperspectief maakt geen deel uit van dit voorstel. Ontwikkelsessie SMWO

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied