Terug naar het overzicht

Narratief cliëntervaringsonderzoek | 13 gemeenten van Holland Rijnland

jb Lorenz heeft een ruime ervaring in narratief onderzoek door middel van  Sensemaking met verschillende toepassingen in het Sociaal Domein. Bij diverse gemeenten en aanbieders hebben wij Sensemaking geïntroduceerd als middel om ervaring en beleving van clienten of burgers te peilen. Zo ook voor de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland. Wij maken bij het doen van narratief onderzoek altijd gebruik van SenseMaker® van Cognitive Edge, het bedrijf dat de Sensemaking methodiek heeft ontwikkeld en voor het eerst teoegepast.  Ons narratief onderzoek binnen het sociaal domein is erop gericht om kwalitatief materiaal op een kwantitatieve schaal te verzamelen met duiding door de vertellers zelf, op een zodanige manier dat er ruimte blijft voor gezamenlijke interpretatie van patronen in de data.  De duiding van de ervaringsverhalen door de vertellers gebeurt op basis van vooraf opgestelde vragen. De antwoorden op deze vragen kunnen worden gezien als ‘metadata’ bij de ervaringen. Op basis van de metadata kunnen patronen in beeld worden gebracht om zo te leren van de ervaringen en tot inzichten te komen over wat er speelt. Meer informatie over narratief onderzoek binnen het sociaal domein? Neem dan contact op met Renate. Narratief cliëntervaringsonderzoek | 13 gemeenten van Holland Rijnland

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied