Terug naar het overzicht

Maastricht – Onderzoek Beschermd wonen

De gemeente Maastricht heeft als verantwoordelijke centrumgemeente aan jb Lorenz gevraagd om onderzoek te doen naar de oorzaken van de toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van Beschermd Wonen voorzieningen alsmede de toename in kosten. Na een grondige analyse dient het rapport aanbevelingen te bevatten om te komen tot oplossingen en concrete samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders. Bianca den Outer heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd dat bestaat uit de ondersteuning van de Task Force Beschermd Wonen door middel van het houden van een aantal interviews en workshops met gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en cliënten(organisaties). Waaruit de huidige knelpunten, verbetervoorstellen en ideeën uit voort zijn gekomen. De uitkomsten van de analyses van de onderzoeken zijn omschreven in een rapportage met een concreet realisatieplan.

Maastricht – Onderzoek Beschermd wonen

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied