Terug naar het overzicht

Leren van een casus | expertadvies Vliegende Brigade plus personen met verward gedrag

De zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag is vaak complex en brengt risico’s met zich mee. Verward gedrag en de mogelijke escalatie van een situatie kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Wel kunnen we proberen zo goed mogelijk zorg en ondersteuning te bieden.

Dat vereist dat organisaties en professionals die werken op verschillende leefdomeinen als zorg, werk, inkomen, wonen, veiligheid, welzijn, onderwijs en inburgering over grenzen van hun eigen organisatie en domeinen heen samenwerken.

Uit onderzoek en praktijk weten we dat het bieden van deze samenhangende ondersteuning over domeinen heen niet eenvoudig is en dat daar dus dingen mis kunnen gaan. Maar wanneer het misgaat, biedt dat de kans om te reflecteren op hoe partijen gezamenlijk zorg en ondersteuning organiseren. Daar kunnen we met elkaar beter van worden.

Door ons, als experts van de Vliegende Brigade+ is een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd van een casus die plaatsvond in de eerste helft van 2018.  Er is onderzocht hoe de zorg en ondersteuning in aanloop naar het incident waren georganiseerd, met als doel te leren van structurele, onderliggende patronen. Daarbij ligt de nadruk dus niet op het beoordelen van deze ene situatie. Er is onderzocht wat partijen in de regio met elkaar kunnen afspreken en organiseren om het de toekomst beter te doen.

Leren van een casus | expertadvies Vliegende Brigade plus personen met verward gedrag

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer | Expert

0624611542

Vakgebied