Terug naar het overzicht

Jeugdhulp naar voren – gemeente Dordrecht

In 2020 besloten de gemeenten in Zuid Holland Zuid de jeugdhulp meer naar de voorkant te organiseren. In Dordrecht zijn pilots gestart om daar betekenis aan te geven. Om de opbrengsten duurzaam een plek te geven in de zorg voor jeugd in Dordrecht koopt onderzoekt Dordrecht hoe dit vanaf 2024 ingekocht kan worden. 

Warner is als projectleider inkoop Jeugdhulp naar Voren verantwoordelijk voor de begeleiding van het inkoopproces, het ophalen van de ervaringen en het definiëren van de opdracht met de afdeling jeugd en onderwijs. “Binnen de pilots is ervaring opgedaan met specialistische jeugdhulp als algemene voorziening. Met een domein-overstijgend team specialisten in aanvulling op de sociale wijkteams. En functies consultatie en advies. Zeer de moeite waard om in te verdiepen in het kader van de hervormingsagenda jeugd.” De opdracht duurt tot begin 2024.

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied