Terug naar het overzicht

Intervisie Wvggz / Bemoeizorg: GGD Hollands Noorden & GGD Zaanstreek-Waterland

jb Lorenz begeleidde een intervisietraject voor de teams Vangnet en Advies (bemoeizorg) van de GGD Hollands Noorden en de GGD Zaanstreek-Waterland. De twee GGD’en hebben samen vier teams die verantwoordelijk zijn voor het Verkennend onderzoek uit de Wet verplichte ggz. Inwoners kunnen melding doen bij de gemeente wanneer zij zorgen hebben over iemand anders en denken dat verplichte ggz nodig is. De GGD voert dan namens de gemeente een verkennend onderzoek uit. Dat biedt kansen omdat het Verkennend onderzoek aansluit bij het normale werk van de bemoeizorg-professionals: in contact komen met kwetsbare inwoners die zorg mijden of zorg weigeren. Tegelijkertijd leidt de uitvoering van twee verschillende taken met andere regels, verwachtingen en (wettelijke) grondslag ook tot dilemma’s en conflicten. Het intervisie-traject dat werd begeleid duurde een half jaar. In deze periode kwamen professionals uit de teams meerdere keren bij elkaar om ervaringen te delen. Door van elkaar te leren hoe zij hun taken uitvoeren en omgaan met vragen en dilemma’s, worden de teams ondersteund in hun werkzaamheden en ontwikkelen we met elkaar een standaard voor een goed Verkennend onderzoek. Naast de ervaringen uit de teams leidt de intervisie tot inzicht in structurele belemmeringen in de uitvoering, samenwerking of beleid. Deze worden vertaald naar gerichte interventies. Bijvoorbeeld door het expliciteren van werkinstructies of door het initiëren van samenwerkingsafspraken met gemeenten, GGZ en het OpenbaarMinisterie.

Intervisie Wvggz / Bemoeizorg: GGD Hollands Noorden & GGD Zaanstreek-Waterland Intervisie Wvggz / Bemoeizorg: GGD Hollands Noorden & GGD Zaanstreek-Waterland

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied