Terug naar het overzicht

Informatieanalyse Centrum voor Jeugd en Gezin

Dit CJG is een slanke organisatie, met relatief weinig overhead. Intern is capaciteit beschikbaar (dan wel: kan beschikbaar worden gemaakt) die (een deel van) de structurele vragen op het gebied van informatieanalyse kan beantwoorden. Met het CJG is afgesproken om voor de structurele oplevering van de informatieproducten zo veel als mogelijk gebruik te maken van de eigen CJG-organisatie. Hiertoe worden producten en werkwijzen die samen met het CJG ontwikkeld worden, zo snel als mogelijk overgedragen naar de staande CJG-organisatie en in proces gebracht. Op korte termijn gaat het CJG over naar een nieuwe informatiesysteem. In het eerste kwartaal van 2019 is behoefte aan tijdelijke ondersteuning om de rapportages uit het oude informatiesysteem ook beschikbaar te krijgen vanuit het nieuwe informatiesysteem.Voor het overstappen op een nieuw informatiesysteem bij een centrum voor Jeugd en Gezin zal jb Lorenz in 2019 ondersteuning bieden om de rapportages uit het oude systeem beschikbaar te stellen binnen het nieuwe systeem. Lees hier meer over onze projecten.

Informatieanalyse Centrum voor Jeugd en Gezin

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied