Terug naar het overzicht

Informatie analyse | Midden Limburg Oost

Op bepaalde dossiers volgt de regio Midden-Limburg Oost steeds meer een koers die nauwer aansluit bij de behoefte van de eigen gemeenten. De gevolgen hiervan voor een structurele inrichting van de eigen organisaties waren nog onderwerp van gesprek, terwijl er wel al behoefte was aan capaciteit om het traject te ondersteunen. Deze structurele inrichting betrof enerzijds het gebruik van gereedschappen in de gemeente Roermond om de informatie meer geautomatiseerd te ontsluiten en anderzijds het in dienst nemen van eigen personeel ter ondersteuning van de vier gemeenten. jb Lorenz is al geruime tijd met veel plezier werkzaam voor de regio Midden Limburg Oost! Lees hier meer over onze projecten.  

Informatie analyse | Midden Limburg OostInformatie analyse | Midden Limburg Oost

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied