Terug naar het overzicht

Implementatie nieuwe verordening Jeugd

In de regio Zuid-Holland Zuid is onlangs een modelverordening Jeugdhulp 2022 door jb Lorenz opgeleverd die helpt bij de afbakening van jeugdhulp. Vanuit de voorbereidingen om te komen tot een verordening is de gemeente Zwijndrecht tot de conclusie gekomen dat alleen een nieuwe verordening slechts het startpunt is dat nodig is om jeugdhulp op een verstandige manier af te bakenen. Er is een verdergaand veranderproces nodig om de afbakening succesvol te laten zijn.

De gemeente Zwijndrecht wil parallel aan het traject rond de verordening dat veranderproces lokaal al starten door lokale handen en voeten te geven aan de verordeniging. In dat kader was er behoefte aan een projectleider van jb Lorenz die het proces ondersteunt en die inhoudelijk ook kan bijdragen om samen met de gemeente, jeugdigen, ouders/verzorgers, relevante professionals en de Raad de transformatie ’tot in de spreekkamer te brengen’.

Hiervoor hebben wij een plan opgesteld om via impact en bestuurlijk commitment in gesprek te komen met de mensen in de uitvoering. Door het gebruik van o.a. videotraining en procestafels, die organisatie overstijgend werken stimuleren, kunnen we kennis overbrengen en borgen bij alle betrokken partners.

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Sander Moret | Adviseur

0615385683

Vakgebied