Terug naar het overzicht

Haalbaarheidsonderzoek multidisciplinaire beoordelingsfunctie West-Friesland

De gemeente Hoorn en haar partnergemeenten in West-Friesland ervoeren een lacune in de ondersteuning van een groep inwoners, die bij acuut verward gedrag kortdurend opgevangen en beoordeeld moeten worden. Met daarbij de mogelijkheid tot de-escalatie en het tot rust komen van de persoon met verward gedrag.

jb Lorenz is gevraagd een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan uit te voeren. Het onderzoek diende inzicht te geven in onder andere de juiste fysieke locatie (bijv. GGZ instelling of ziekenhuis), benodigde deskundigheid (welke deskundigheid moet aanwezig zijn en welke op afroep) en benodigde financiƫn. Op basis van de huidige uitvoeringspraktijk in West-Friesland is een compacte impactanalyse opgesteld. Hierbij is de actuele stand van zaken bij betrokken partijen en ervaringsdeskundigen onderzocht met betrekking tot de haalbaarheid van en behoefte aan een multidisciplinaire beoordelingsfunctie.

Met de ketenpartners zoals politie, zorgaanbieders, eerstelijnsorganisaties, meldkamer, meldpunten, veiligheidshuis, ambulancezorg, ziekenhuis en crisisdiensten) van de regiogemeenten is een programma van eisen ontwikkeld voor een opvang- en beoordelingslocatie in West-Friesland. Op basis van de impactanalyse en het programma van eisen is vervolgens een korte, maar cruciale haalbaarheidstoets uitgevoerd. De haalbaarheidstoets bestond primair uit een toets met de gemeenten over de financiƫle haalbaarheid, het borgen van draagvlak en de toekomstbestendigheid van de oplossing die als basis kan dienen voor een duurzame samenwerking.

Haalbaarheidsonderzoek multidisciplinaire beoordelingsfunctie West-Friesland

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer | Expert

0624611542

Vakgebied