Terug naar het overzicht

Foar Fryske Bern: verbinding jeugdzorg en onderwijs

In Friesland willen gemeenten en samenwerkingsverbanden (primair en voortgezet onderwijs) meer aandacht voor thuiszitters én potentiële thuiszitters. Binnen het ontwikkel programma Foar Fryske Bern werken deze partijen samen om ervoor te zorgen dat kinderen, jongeren en ouders de juiste hulp krijgen waar en wanneer deze nodig is. Welke hulp hebben (potentiële) thuiszitters nodig? Daarvoor is het nodig om allereerst overeenstemming te bereiken over definities en aantallen. Samen met collega’s Bianca den Outer en Daan van der Vlis hebben we een datascan gemaakt voor de gemeenten, inclusief de risicofactoren voor thuiszitters. De datascan was de basis voor een aantal goede gesprekken en een aanleiding om dieper te duiken in de cijfers die gemeenten en samenwerkingsverbanden zelf verzamelen. Daarnaast hebben we een voorzet gedaan voor een Onderwijs Gerichte Aanpak waarbij er vanuit samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en ouders een sluitende aanpak kan worden gerealiseerd. Belangrijk daarbij is dat maatwerkarrangementen mogelijk zijn die recht doen aan het doel: deelname aan onderwijs voor ieder kind.

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied