Terug naar het overzicht

Expertondersteuning implementatie Wet verplichte ggz Zuid-Limburg

Jb Lorenz heeft de 16 gemeenten in Zuid-Limburg ondersteund bij de implementatie van de Wet verplichte ggz.

Keuzes maken: aansluiten bij lokale kennis en expertise

In Zuid-Limburg is gekozen voor een lokale of subregionale uitvoering van de Wvggz op basis van gezamenlijke werkprocessen en samenwerkingsafspraken. Dus aansluiten bij lokale kennis en expertise, zonder dat iedereen het wiel moet uitvinden. Bij het maken en uitwerken van deze keuzes, heeft jb Lorenz ondersteund met een analyse van de wettelijke vereisten, een inventarisatie van de lokale en regionale infrastructuur, een raming met (scenario’s voor) verwachte aantallen en kosten en een actieve bijdrage aan het informeren van bestuurders, de gemeentelijke organisaties en ketenpartners. In samenwerking met ketenpartners en betrokkenen als het Openbaar Ministerie, de Veiligheidshuizen en de Familievertrouwenspersonen zijn de werkprocessen uitgewerkt en voorzien van benodigde instructies en scholingsaanbod.

Samenwerken: gemeenten doen het niet alleen

De Wet verplichte ggz biedt mogelijkheden voor betere verplichte zorg, maar maakt deze niet eenvoudiger. Sterker nog, de verplichte zorg wordt gevarieerder en vergroot de afhankelijkheid tussen ketenpartners. En dus is de kwaliteit van samenwerking een cruciale voorwaarde voor een goede uitvoering van de wet. In Zuid-Limburg hebben ketenpartners en betrokkenen een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie. Zo hebben Familievertrouwenspersonen meegedacht over de opzet van het Verkennend onderzoek, heeft de GGZ bijgedragen aan de training van medewerkers van gemeenten, zijn werkafspraken gemaakt met het OM over het Verkennend Onderzoek, en zijn contactgegevens van professionals gedeeld tussen organisaties. Zodat professionals elkaar ook na de implementatie snel weten te vinden.

Resultaat

De ondersteuning van jb Lorenz was een co-productie met de zestien gemeenten. Samen hebben zij de werkprocessen en samenwerkingsafspraken ontwikkeld. Daarbij zijn de deelresultaten als de kostenraming, de werkinstructies en het scholingsaanbod steeds per gemeente of subregio op maat gespecificeerd. De ondersteuning aan deze gemeenten is in 2020 doorgezet met nadruk op doorontwikkelen, leren en samenwerken. Door op de afbeelding te klikken, kunt u dit procesmodel downloaden.

Expertondersteuning implementatie Wet verplichte ggz Zuid-Limburg
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Bianca den Outer | Expert

0624611542

Vakgebied