Terug naar het overzicht

Ervaringen meten over gezond(er) leven in Friesland

Wanneer Ervaring Telt

Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Daarom werkt de landelijke stichting JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aan een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Door het stimuleren van gezond eten en drinken, meer bewegen en goed slapen wordt gezond weer gewoon. Met de JOGG-aanpak, een lokale integrale methodiek, richten inmiddels ruim 140 Nederlandse gemeenten zich op het gezonder maken van de omgevingen rondom het kind. Aan de hand van verschillende voorwaarden zetten zij programma’s en projecten in onder andere wijken, op scholen, buurthuizen en sportverenigingen in. jb Lorenz is gevraagd om dit onderzoek op te bouwen mét en voor zeven JOGG-gemeenten in Friesland; Achtkarspelen, Harlingen, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. JOGG en het Kenniscentrum Pharos hebben gevraagd de ervaringen van jongeren en hun ouders te onderzoeken en met dit onderzoek de succesfactoren van de JOGG-aanpak in beeld brengen. Voor dit onderzoek gebruiken we een unieke methode van onderzoeken waarbij kwalitatieve en kwantitatieve informatie gecombineerd worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met het programma SenseMaker® van Cognitive Edge. De ervaringen worden opgehaald bij de mensen door ‘verhalen-ophalers’. In samenwerking met het Kenniscentrum Pharos worden op deze manier ervaringen opgehaald van mensen die in veel onderzoeken niet hun verhaal doen. De ervaringen worden verzameld in korte verhalen, de duiding wordt door de vertellers zelf gedaan en de metadata van het onderzoek geven zicht op patronen. Vanuit de ervaringen én de patronen uit het onderzoek worden acties direct omgezet in nieuwe interventies.

Ervaringen meten over gezond(er) leven in Friesland
Ervaringen meten over gezond(er) leven in Friesland
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied