Terug naar het overzicht

Coördinatie realisatie regionale samenwerking Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), regio Zuid-Limburg

De overgang van de Wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen naar de Wvggz per 1 januari 2020 heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor werkwijzen en –processen van betrokken partners en de wijze waarop samen wordt gewerkt. Doordat ‘zorg’ breder moet worden bezien dan alleen op de stoornis gericht, ontstaat er een hernieuwde en intensievere onderlinge afhankelijkheid ten opzichte van betrokken partners. De Wvggz verplicht regio’s om minimaal op de schaalgrootte van veiligheidsregio een regio-overleg in te richten. Een overleg waarin ten minste alle primaire partners vertegenwoordigd dienen te zijn, te weten: College van Burgemeesters en Wethouders, Geestelijke gezondheidszorg en het openbaar ministerie. De coördinator speelt daarin een verkennende, organiserende en verbindende rol. Enerzijds het komen tot een regio-overleg en anderzijds het ondersteunen in het maken van samenwerkingsafspraken tussen partners.

  Coördinatie realisatie regionale samenwerking Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), regio Zuid-Limburg

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Sander Moret | Adviseur

0615385683

Vakgebied