Terug naar het overzicht

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Holland Rijnland

Jeugd Holland Rijnland

jb Lorenz verzorgde in 2019 voor de derde keer op rij het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018-2019 in Holland Rijnland voor twaalf gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de methodiek SenseMaker® van Cognitive Edge. Sensemaking is erop gericht om kwalitatief materiaal op een kwantitatieve schaal te verzamelen met duiding door de vertellers zelf, op een zodanige manier dat er ruimte blijft voor gezamenlijke interpretatie van patronen in de data. De duiding van de ervaringsverhalen door de vertellers gebeurt op basis van vooraf opgestelde vragen. De antwoorden op deze vragen kunnen worden gezien als ‘metadata’ bij de ervaringen. Op basis van de metadata kunnen patronen in beeld worden gebracht om zo te leren van de ervaringen en tot inzichten te komen over wat er speelt.

Meer dan 400 ervaringen

Er zijn meer dan 400 verhalen opgehaald bij ouders, en 76 verhalen bij jeugdigen. Hun ervaringen leverden belangrijke en bruikbare informatie op rond de belangrijkste thema’s: wachttijden, aanmeldtraject, kleinschalige hulp en maatwerk. De opgehaalde ervaringen zijn in interactieve sessies besproken met professionals, jongeren en ouders, en zullen worden meegenomen in de verbetering van de kwaliteit van de geboden hulp. Ook zullen de resultaten worden ingebracht in het proces om de cliëntenparticipatie verder te ontwikkelen. Hieronder kunt u de story bekijken:

Clientervaringsonderzoek jeugdhulp Holland Rijnland 2018 – 2019.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied