Terug naar het overzicht

Casusanalyse Wet verplichte ggz

Samen met GGz Centraal heeft jb Lorenz begin 2019 de Wet verplichte ggz uitgewerkt in drie casusanalyses. Dus wat gaat de wet concreet betekenen voor de toegang tot verplichte zorg, het verlenen van verplichte ambulante zorg en de uitstroom uit verplichte zorg?

Maak de wet concreet

De Wvggz verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die betrokken organisaties als de GGZ, het OM en gemeenten daarin hebben. Het verlenen van verplichte zorg wordt namelijk niet eenvoudiger.

GGz Centraal en jb Lorenz hebben de impact van de Wvggz tastbaar gemaakt aan de hand van concrete situaties. De casuïstiek is opgesteld samen met psychiaters en geanalyseerd met gemeenten, het Openbaar Ministerie, de rechtbank, politie en betrokkenen van GGz Centraal. Wij hebben gekeken naar de implicaties van de wet, om zo te bepalen waar partijen elkaar nodig hebben en hoe moet worden samengewerkt.

Op basis van deze regio-bijeenkomsten zijn de casusbeschrijvingen aangescherpt, voorzien van duiding en is er een regio-agenda opgesteld om de implementatie en de toeleiding van mensen naar verplichte zorg per 2020 zo goed mogelijk te organiseren.

Resultaat

Het resultaat betreft drie methodisch uitgewerkte casussen, die voor iedereen beschikbaar zijn. Deze casuïstiek is voorzien van een analyse van de samenhang bij het verlenen van verplichte zorg en de gezamenlijke implementatie-opgave.

De resultaten zijn door Tjisse Bosch van jb Lorenz gepresenteerd op het symposium ‘Wet verplichte ggz: Doe het zelf, doe het samen!’ bij GGz Centraal in Amersfoort.

Casusanalyse Wet verplichte ggz
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied