Terug naar het overzicht

Brigadier vervoer voor personen met verward gedrag

De ‘Brigadier Vervoer’ is onderdeel van de Vliegende Brigade plus voor mensen met verward gedrag en heeft een onafhankelijke adviesrol richting veldpartijen en het ministerie van VWS en het ministerie van J&V. Als brigadier fungeert Bianca den Outer als landelijk verbinder om de voortgang rond de bouwsteen Vervoer te inventariseren, stimuleren en bevorderen. Dat doet zij in samenwerking met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), Ambulancezorg Nederland (AZN), gemeenten, de 18 projectleiders van gemeenten en politie.

De vervoersvraagstukken zijn taai maar er wordt goede voortgang geboekt. Daarom is Bianca gevraagd om als Brigadier vervoer haar opdracht te verlengen tot in ieder geval 1 april 2019. 

Het Schakelteam personen met verward gedrag hielp, in opdracht van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gemeenten en regio’s bij het organiseren van een goedwerkende aanpak voor de ondersteuning, zorg en opvang van mensen met verward gedrag. Een goed werkende aanpak bestaat enerzijds uit het realiseren van een samenhangende aanpak op negen concrete ‘bouwstenen’. Bouwsteen 7 betreft passend vervoer. 

Overige projecten van Bianca den Outer

Brigadier vervoer voor personen met verward gedrag

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied