Terug naar het overzicht

Brabant Noordoost – Oost – Huisvesting beschermd wonen

De gemeente Oss heeft als verantwoordelijke centrumgemeente aan jb Lorenz gevraagd of zij in samenspraak met de stakeholders een regionaal plan van aanpak tot stand te laten komen voor C. Uitstroom Beschermd Wonen bevorderen, opstart (regionale) aanpak huisvesting, waarbij duidelijk is dat dit directe raakvlakken heeft met de andere punten uit de oplossingsagenda. Onderdeel van het plan van aanpak is de financiering van eventuele nieuw te organiseren voorzieningen en de bijdrage van elke regiogemeenten daarin. Daarbij kijken de gemeenten niet alleen naar Beschermd Wonen maar willen zij nadrukkelijk naar het brede sociale domein kijken. Zo zijn er jeugdigen die op 18-jarige leeftijd uitstromen, zien we een extramuralisering van GGZ-cliënten en blijven oudere mensen langer zelfstandig thuis wonen. Bianca den Outer is een regionaal plan van aanpak aan het ontwikkelen voor de huisvesting in bredere zin, waarbij per gemeente een beeld wordt gegeven voor de komende jaren. Dit in samenwerking met alle betrokken partijen. Wilt u meer weten over beschermd wonen, neem dan contact op met ons.

Brabant Noordoost – Oost – Huisvesting beschermd wonen

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied