Terug naar het overzicht

Bergen op Zoom | ‘Doen wat nodig is’

Aanleiding en vraag:

De gemeente Bergen op Zoom wilt investeren in het optimaliseren van de gezamenlijke inzet van partners die werkzaam zijn in het voorliggend veld, het veiligheids- en het sociaal domein. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het kennisniveau binnen de gemeente door aanbod van gerichte training en dit alles ondersteund met een adviestraject gericht op beleid binnen de gemeente.

Aanleiding is dat de gemeente geconfronteerd wordt met een aantal dilemma’s, zoals (1) het investeren in nieuwe manieren van werken versus het gebrek aan budget en (2) het accepteren van wachtlijsten versus het zo vroeg mogelijk inzetten van lichte zorg.

Deze dilemma’s spelen zich af in de context van toenemende volumes, stijgende tarieven en eengroeiende complexiteit van casussen. 

Doelstellingen:

  1. Een slimmere aanpak ontwikkelen en realiseren binnen het voorliggend veld en maatwerk in samenhang voor Wmo, Jeugdwet, Participatie en Veiligheid. 
  2. De keuzes in strategie, beleid en uitvoering baseren op data, informatie en kennis in plaats van op aannames (data gedreven werken). 
  3. Partijen en partners (zoals de gemeenteraad en het Rijk) meenemen in de uitdagingen en oplossingen binnen het Sociaal en Veilig in de gemeente Bergen op Zoom. 

Het resultaat

Na de inzet van een wijkscan en het faciliteren van een leer-werktraject is het kennisniveau gestegen bij de juiste medewerkers, is er samen vastgesteld aan welke maatschappelijke opgaven er wordt gewerkt en weten de partners van elkaar welke inzet er plaatsvindt ten aanzien van die opgaven. Deze inzet wordt verwoord in het ‘groeidocument Bergse Tafel 2021’.

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied