Terug naar het overzicht

Anders verantwoorden: sociale scan Den haag | Xtra

In opdracht van de gemeente Den Haag is in samenwerking met de Haagse welzijnsorganisaties een sociale scan ontwikkeld. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens op wijk- en stadsdeelniveau zijn wijkfoto’s gemaakt waarmee inzicht wordt gegeven in maatschappelijke opgaven op wijk- en buurtniveau.

De sociale scan maakt onderdeel uit van het subsidieproces aan de Haagse Welzijnsorganisaties voor 2019. Het gebruik van de sociale scan vraagt voldoende inzicht en vaardigheden. De WJP’ers van de stadsdelen hebben daartoe trainingen gevolgd.

Om een verdere en bredere behoefte in het werken met de sociale scan heeft jb Lorenz per stadsdeel met de stadsdeel directeuren, de wjp-ers en de accountmanagers van de diensten de Sociale Scan besproken in het licht van de komende beoordeling van de subsidieplannen.

Anders verantwoorden: sociale scan Den haag | Xtra
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied