Terug naar het overzicht

Ambulante jeugdhulp

Het ministerie van VWS heeft de opdracht gegeven voor een kwantitatieve duiding van de groei van de ambulante jeugdhulp in relatie met het kader van de Jeugdwet. Zijn gemeenten in staat om een goede afweging te maken wanneer een gezin een aanvraag doet voor jeugdhulp? Wat is nou eigenlijk jeugdhulp? We gaan (digitaal) op bezoek in een aantal gemeenten en leggen deze naast elkaar.  

Ambulante jeugdhulp

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied