Terug naar het overzicht

Alphen aan den Rijn: Juiste zorg op de juiste plek

Eind 2019, begin 2020 zijn we in Alphen aan den Rijn aan de slag geweest met het project ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Binnen dit project is er in samenwerking met de gemeente gewerkt aan de ontwikkeling van een startfoto, gericht op het gezond ouder worden in de wijk.

Het doel van de startfoto

In deze startfoto is weergegeven welke zorg en ondersteuning er wordt ingezet en welke maatschappelijke beschermende en risicofactoren in de gemeente bestaan. Doel van startfoto is om bij te dragen aan het scherper stellen van hoe het staat met de gezondheid van de ouderen en waar er behoefte aan is. De startfoto draagt bij aan het organiseren van een passend en goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning in de gemeente.

Naast deze startfoto, waarin een beeld wordt gegeven van hoe de bevolking en de woonomgeving van de bevolking er op dit moment uit ziet, is er ook gewerkt aan een toekomstbeeld van het aantal ouderen en hun zorgvraag in 2025 en 2035. Hierbij is prognose gemaakt van de demografische ontwikkeling in Alphen aan den Rijn. Dit toekomstbeeld geeft de gemeente inzicht in de vraagstukken die er de komende jaren aan komen en zal dus helpen bij het vormen van een beleid voor de lange termijn.

Meer informatie over het maken van een startfoto? Neem contact op met Vince, hij is bereikbaar via vince@jblorenz.nl of op nummer 06-15473705.

Alphen aan den Rijn: Juiste zorg op de juiste plek
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied