Terug naar het overzicht

Aanpak personen met verward gedrag gemeente in Schiedam

Voor de gemeente Schiedam ben ik tot eind 2020 de kartrekker voor het onderwerp personen met verward gedrag. Dat betekent casusoverleg met alle betrokken partijen (letterlijk en figuurlijk betrokken!), het zoeken van oplossingen en het doorhakken van lastige knopen. Binnen de gemeenten is een aantal mensen bezig met het ondersteunen van mensen met verward gedrag. Daar wordt helaas nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Hoe kan dat beter? Er is veel te winnen met het onderling delen van GGZ kennis en kennis over zorg & welzijn anderzijds. Wanneer partijen elkaar nog eerder en beter weten te vinden, zijn kwetsbare inwoners nog beter geholpen. Daarnaast is de gemeente Schiedam in overleg met buurgemeenten Vlaardingen en Maassluis over de inrichting van de Maatschappelijke Opvang in Schiedam. Het is mijn opdracht om ervoor te zorgen dat de MO in Schiedam vorm krijgt. Hoeveel plekken zijn er nodig? Wat is een goede plek? Dat vraagt tevens om afstemming met allerlei lokale maatschappelijke initiatieven en Beschermd Wonen.

Aanpak personen met verward gedrag gemeente in Schiedam

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied