JB Lorenz is op het gebied van het sociaal domein een expert bureau dat zich richt op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties bij strategische vraagstukken die praktische uitwerking vragen. We zijn ontwikkelaars die duurzame en originele oplossingen implementeren en de publieke zaak een warm hart toedragen.

We hebben ons gespecialiseerd op het vinden van antwoorden op complexe vraagstukken op het gebied van sturing en bekostiging van zorgtaken en de bijbehorende bedrijfsvoering binnen gemeenten en zorgorganisaties. Daarnaast hebben we ervaring in het organiseren van complexe (publiek-private) samenwerkingsverbanden.

Wat doen wij allemaal in het sociaal domein? Een selectie van onze projecten treft u onderstaand aan.