Viacryp en jb Lorenz werken samen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein.

Onze samenwerking stelt gemeenten, maar ook andere partijen in het sociaal domein in staat om veilig en gecontroleerd persoonsgegevens te verwerken ten bate van analyses. Middels deze samenwerking wordt bijgedragen aan de eisen die de wet stelt voor wat betreft organisatorische en technische maatregelen en wordt de mate van inbreuk in geval van een datalek geminimaliseerd. Met respect voor de privacy van betrokkenen kunnen gemeenten op basis van deze analyses betere keuzes maken bij het organiseren van zorg en ondersteuning en de resultaten van die keuzes meten en monitoren.

Informatiedeling tussen verschillende partijen vanuit verschillende bronnen We zien in de praktijk dat complexe maatschappelijke thema’s steeds vaker in een partijensamenwerking worden belegd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vraagstukken rondom wonen voor mensen met een zorgbehoefte. Hierbij hebben gemeenten, zorginstanties en woningcorporaties ieder een deel van de relevante informatie in bezit. Met behulp van de diensten van Viacryp is het mogelijk om gegevens vanuit verschillende bronnen te koppelen zonder dat er direct identificerende persoonsgegevens worden gedeeld of herleidbaar zijn. De analysekracht van jb Lorenz leidt vervolgens tot diepere inzichten in de oorzaken van complexe vraagstukken met bijbehorende resultaatgerichte oplossingen.

Oplossingen voor inzicht in bijzondere doelgroepen

We zien binnen gemeenten dat multi-probleemgezinnen een groot beslag leggen op de inzet en middelen van verschillende partijen. Informatie over deze gezinnen is versnipperd over diverse betrokken instanties. Regelmatig komt het voor dat wel twintig hulpverleners zich bezighouden met één gezin. Door het koppelen van bestanden krijgen gemeenten inzicht in de samenhang van de verschillende aandachtsgebieden bij multi-probleemgezinnen zonder dat de uitkomsten herleidbaar zijn naar specifieke gezinnen.