Wet verplichte GGZ

Posted · Add Comment
wet verplichte ggz

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Voor veel partijen – Openbaar Ministerie, gemeenten, ggz aanbieders, politie – betekent dat veel en grote veranderingen. Zowel voor hun eigen organisaties als voor de onderlinge samenwerking. De wet geeft op een aantal vlakken veel ruimte en dat maakt dat er onderwerpen zijn die niet logischerwijs één eigenaar hebben.

In de regio Midden-Nederland levert jb Lorenz de bovenregionaal projectleider implementatie Wet verplichte GGZ. Één van de taken is het vormgeven en organiseren van het wettelijke regio-overleg waar Openbaar Ministerie, het college van B&W en geneesheer-directeur(en) aan tafel zitten. Door de grootte van de regio Midden-Nederland, het aantal partijen en de verschillen tussen (sub)regio’s een uitdagende opdracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *