Terug naar het overzicht

Phrenos en jb Lorenz trainen wijkteams: ontdekken en ontwikkelen in de ggz

Het is een mooie kans om vanuit de samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein aan participatie en sociale inclusie te werken. Want als je bedenkt dat 42% van de mensen ooit in het leven een psychische aandoening krijgt, dan is het heel raar dat we daar zo weinig mee doen.”
Samen met Kenniscentrum Phrenos heeft jb Lorenz een trainingsaanbod ontwikkeld om met gemeenten en wijkteams de ondersteuning van mensen met psychische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblematiek verder te ontdekken en te ontwikkelen.
Wij zijn trots op deze samenwerking en stellen Phrenos daarom graag aan jullie voor! Aan het woord is Dorothé van Slooten van het kenniscentrum.
Wat is de expertise van Kenniscentrum Phrenos?
“Phrenos is een kenniscentrum en houdt zich bezig met alles wat raakt aan het herstel en de participatie van mensen met een ernstige psychische aandoening. Dat doen we door kennis te verzamelen en te verspreiden, en door mensen en ideeën te verbinden. De thema’s waar wij ons concreet op richten lopen uiteen van de inzet van ervaringsdeskundigheid en de werkplaats Herstelonderzoek tot aan concrete methodieken om mensen met psychische aandoeningen te begeleiden naar werk, en goede ondersteuning van mensen met een vroege psychose, zodat je in de eerste fase van psychische klachten zo goed mogelijk je leven kunt blijven opbouwen.”
Wat gaan we de wijkteams bieden?
“Het gaat om zowel ontdekken als ontwikkelen. Steeds meer mensen met psychische problemen maken actief deel uit van de samenleving. Dat is positief, maar de samenleving is daar nu niet op ingesteld. Gemeenten en wijkteams zien dat hun doelgroep verandert en dat mensen in de wijk te maken krijgen met mensen met psychische problematiek of verward gedrag. Wij helpen de wijkteams om daar mee om te gaan. Dat doen we door te ontdekken welke expertise er is, wat wijkteams zelf kunnen bieden en wat zij daarbij verder nog nodig hebben.”
En waarom onze samenwerking?
“We zijn enthousiast over de Academie Sociaal Domein. Als je alleen al kijkt naar de ambulantisering, zie je dat samenwerking tussen domeinen steeds belangrijker wordt. En tegelijkertijd vinden we dat moeilijk. We hebben allemaal onze eigen expertise, taal en cultuur. De stap naar het verbinden van systemen, financiële stromen en werkwijze valt niet mee. Het mooie van de Academie Sociaal Domein is dat het een concrete handreiking biedt en wij als Phrenos kunnen daar juist vanuit onze ggz-expertise een bijdrage aan leveren.”
ZonMw-subsidie voor gemeente
Om gemeenten te helpen bij deze veranderende verantwoordelijkheden, biedt het Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’ van ZonMw éénmalig aan gemeenten een financiële impuls om te starten met een op maat gemaakt trainingsplan voor medewerkers binnen het gemeentelijk domein.
Nieuwsgierig of meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Ingrid Schepers via ingrid@jblorenz.nl of 010-3040186; zij helpt u met het aanvragen van subsidie en het opstellen van een trainingsaanbod op maat.
De Academie Sociaal Domein – onderdeel van jb Lorenz – versnelt het lerend vermogen van mensen in het sociaal domein.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten