Over de naam van jb Lorenz

De naam van ons bureau is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hieronder leggen we uit waarom we gekozen hebben voor deze naam.

Lorenz was een Amerikaanse wiskundige (niet te verwarren met de Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Lorentz). Lorenz legde de basis voor de chaostheorie, die later ook in de bedrijfswetenschappen ingang heeft gevonden. De bekende metafoor is die van de vlinder: de vleugelslag van een vlinder in Zuid-Amerika vandaag, kan overmorgen in de Verenigde Staten een tornado veroorzaken – op welke plek precies en hoe heftig, dat is onzeker en moeilijk te voorspellen. Hetzelfde zie je in de economie en in bedrijven: een beslissing op de korte termijn kan op de langere termijn rampzalig uitpakken. De gerichtheid op effecten op de korte termijn veroorzaken op de lange termijn vaak chaos. Onze manier van werken is sterk geïnspireerd door de chaostheorie.’

Edward Lorenz (1917-2008) was een Amerikaanse wiskundige en meteoroloog. In een poging om het weer te voorspellen ontdekte hij, dat door een heel kleine afwijking enorm afwijkende resultaten ver- kregen konden worden. Deze gevoelige afhankelijkheid van begincondities werd bekend als het vlindereffect. Hiermee legde hij de basis voor zijn standaardwerk in de chaostheorie.

Naast de wiskundige vlinder ontstond later een ‘biologische’ vlinder. Lorenz hield eens een voordracht waarin hij het vlindereffect uitlegde. De organisator van de bijeenkomst had als titel van de lezing bedacht: ‘Voorspelbaarheid:  kan de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een tornado in Texas veroorzaken?’ Lorenz zelf beschouwde de vlinder vooral als een ‘fabeldier’, een metafoor waarmee je kan uitleggen dat kleine storingen op plek A op een bepaald moment, moeilijk voorspelbare gevolgen kunnen hebben op plek B, op een later moment.

In de bedrijfswetenschappen kreeg de chaostheorie ingang met de opvatting dat de wereld niet voorspelbaar is en sturing van bovenuit de organisatie dus ineffectief en onwenselijk. Chaos ontstaat doordat iedereen zijn eigen kortetermijnbelang najaagt. Hoe meer we ons focussen op effecten voor de korte termijn, hoe meer we gelijktijdig bij- en verborgen effecten buíten ons gezichtsveld creëren. De toekomst is niet kenbaar en voorspelbaar. We organiseren de onzekerheid en chaos zelf door steeds strakker te plannen en ons te focussen op de korte termijn.

Deel dit artikel