Wij organiseren de informatiehuishouding bij gemeenten en verzamelen data die we vervolgens in samenhang en context met elkaar analyseren. Dat doen we door data op een toegankelijke wijze te ontsluiten via dashboards. Dit klinkt heel eenvoudig maar is in de realiteit complex. Want de administratieve processen binnen het sociaal domein lopen niet altijd even soepel. Zorgaanbieders declareren van alles maar niet alle details komen via het digitale berichtenverkeer altijd goed aan. Sommige aanbieders zijn nog niet (integraal) aangesloten op het digitale berichtenverkeer. En andere aanbieders leveren de ene keer wel aan en de andere keer niet. Kortom, een goede kwaliteit van datacollectie is een uitdaging voor gemeenten.

Iedere keer dat een raadslid of Tweede Kamerlid vraagt om ‘grip’ op het sociale domein, zit er aan het einde van de dag weer een professional of burger vijftien minuten langer formulieren in te vullen. En ondanks al die administratie komen de tekorten en overschotten in het sociaal domein telkens volledig uit de lucht vallen. De mogelijkheden tot ingrijpen die gemeentebesturen vervolgens tot hun beschikking hebben, lijken zich te beperken tot twee mogelijkheden om te sturen op volume: de hoeveelheid geld of de hoeveelheid zorg. Dat kan en moet anders!

jb Lorenz ontwikkelde in eigen beheer dashboards waarmee men op een visueel aantrekkelijke manier de juiste informatie over jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen kan laten zien aan de juiste stakeholders. Iedere stakeholder (bestuur, control, inkoop, contractmanagement, informatiemanagement, beleid) en iedere gemeente heeft zijn eigen informatiebehoefte. We maken de dashboards daarom op maat. We inventariseren bij stakeholders de wensen en eisen en stemmen af wat de mogelijkheden zijn na enkele quick-scans binnen de gemeente.