jb Lorenz is op het gebied van het sociaal domein een expert bureau dat zich richt op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties bij strategische vraagstukken die praktische uitwerking vragen. We zijn ontwikkelaars die duurzame en originele oplossingen implementeren en de publieke zaak een warm hart toedragen.

We hebben ons gespecialiseerd op het vinden van antwoorden op complexe vraagstukken op het gebied van sturing en bekostiging van zorgtaken en de bijbehorende bedrijfsvoering binnen gemeenten en zorgorganisaties. Daarnaast hebben we ervaring in het organiseren van complexe (publiek-private) samenwerkingsverbanden.

Wat doen wij allemaal in het sociaal domein? Een selectie van onze projecten treft u onderstaand aan.

woonplaatsbeginsel jeugdhulp

Uitvoeringstoets woonplaatsbeginsel

ontwikkelsessie smwo

Ontwikkelsessie SMWO

onderzoek beschermd wonen Maastricht

Maastricht – Onderzoek Beschermd wonen

Brabant Noordoost – Oost – Huisvesting beschermd wonen

hybride monitoringsinstrument den haag

Proeftuin Den Haag – Ontwikkeling hybride monitoringsinstrument

kinderpalliatieve zorg

Advies bekostiging Palliatieve Zorg voor kinderen inclusief landelijke werkagenda

Brigadier vervoer voor personen met verward gedrag

xtra

Anders verantwoorden: sociale scan Den haag | Xtra

Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Resultaat | Gemeente Terneuzen

Ondersteuning sturen op maatschappelijk resultaat sociaal domein | Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Pragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres | herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe

Ontwikkeling gedragen landelijke vervoersconvenanten personen met verward gedrag

Narratief cliëntervaringsonderzoek | 13 gemeenten van Holland Rijnland

aanpak personen met verward gedrag

Leren van een casus | expertadvies Vliegende Brigade plus personen met verward gedrag

Informatieanalyse Centrum voor Jeugd en Gezin

Projectleiding zorginnovatie en technologische ontwikkeling voor een innovatieve zorgorganisatie

Informatie analyse | Midden Limburg Oost

woonplaatsbeginsel

Landelijk kwartiermaker vereenvoudigd woonplaatsbeginsel in opdracht van het ministerie van VWS

Kennisateliers sturen op maatschappelijk resultaat in het Sociaal Domein | Regio Zeeland

holland rijnland

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd Holland Rijnland

Samenwerken in het begeleiden van laaggeletterden naar werk

wet verplichte ggz

Wet verplichte GGZ

welzijnsorganisatie passe-partout

Passe-partout ondersteuning ambitieplannen | welzijnsorganisatie

personen met verward gedrag

Project ‘personen met verward gedrag’ regio Limburg

Verbindend landelijk ondersteuningsteam (VLOT) van de VNG, regio Zuidoost Nederland

wvggz

Coördinatie realisatie regionale samenwerking Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), regio Zuid-Limburg

personen met verward gedrag

Implementatie Wet Verplichte GGZ

Procesbegeleiding Haagse Tafels

aanpak personen met verward gedrag

Aanpak personen met verward gedrag in de Kempen

kinderpalliatieve zorg

Integrale indicatiestelling en bekostiging Palliatieve kindzorg

personen met verward gedrag

Aanpak personen met verward gedrag gemeente in Schiedam

Ambulante jeugdzorg

Ambulante jeugdhulp

Gegevensdeling Gelderland-Zuid

Gegevensdeling Gelderland-Zuid

Haalbaarheidsonderzoek multidisciplinaire beoordelingsfunctie West-Friesland

Haalbaarheidsonderzoek multidisciplinaire beoordelingsfunctie West-Friesland

jb Lorenz begeleidt een intervisietraject voor de teams Vangnet en Advies (bemoeizorg) van de GGD Hollands Noorden en de GGD Zaanstreek-Waterland.

Intervisie Wvggz / Bemoeizorg: GGD Hollands Noorden & GGD Zaanstreek-Waterland

Trainingsprogramma voor de vijf Peelgemeenten

Expertondersteuning implementatie Wet verplichte ggz Zuid-Limburg

Expertondersteuning implementatie Wet verplichte ggz Zuid-Limburg

Training gericht opdrachtgeverschap Gemeente Den Haag

Training gericht opdrachtgeverschap Gemeente Den Haag

Ervaringen meten over gezond(er) leven in Friesland

Ervaringen meten over gezond(er) leven in Friesland

Continu Meten van Ervaringen Jeugdhulp in Holland Rijnland

Continu Meten van Ervaringen Jeugdhulp in Holland Rijnland

Project Personen verward gedrag 2018 2019

Personen met verward gedrag Limburg | 2018-2019