Terug naar het overzicht

Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg

Werkt u met verschillende partners aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit graag verder brengen? Dan is de zojuist verschenen subsidieoproep van ZonMw voor u! Wij ondersteunen u graag bij de aanvraag en uitwerking van deze ontwikkelsubsidie.

De subsidieoproep ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg maakt onderdeel uit van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning. Meer specifiek de doelstelling om netwerken van integrale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen te faciliteren, door te ontwikkelen en te bestendigen.

Doel ontwikkelsubsidie

De ontwikkelsubsidie heeft als doel lokale netwerken samenhangende ouderenzorg te ondersteunen bij (verdere) formalisering en/of professionalisering van het netwerk.

Inhoud ontwikkelsubsidie

Het project bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • Vorming van een gezamenlijke visie, doelstelling en ambitie.
  • Een quickscan die inzicht geeft in de huidige situatie van het netwerk, ontwikkelkansen en bestaande samenwerking.
  • Een omgevingsanalyse van de kansen en knelpunten van het netwerk in de lokale context.
  • Twee onderwerpen om mee aan de slag te gaan, inclusief een plan van aanpak. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning mantelzorgers, opzetten valpreventie of het verbeteren van de afstemming tussen huisartsenzorg en eerstelijnsverblijf.

Corona

Het Coronavirus en de maatregelen blijven waarschijnlijk voor beperkingen zorgen. In het plan van aanpak laat u zien hoe u rekening houdt met mogelijke scenario’s zoals een forse toename in het aantal besmettingen.

Wie vraagt de subsidie aan?

De ontwikkelsubsidie wordt aangevraagd door een lokaal netwerk samenhangende ouderenzorg. De doelgroep van het netwerk is thuiswonende ouderen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Het netwerk wil de samenwerking verbeteren en/of uitbreiden. Huisartsen- en wijkverpleegkundige zorg maken deel uit van het netwerk. Binnen het netwerk wordt invulling gegeven aan actieve participatie van ouderen of naasten.

Omvang ontwikkelsubsidie

Een partner binnen het netwerk kan € 17.500,- ontwikkelsubsidie aanvragen voor een project van vier maanden. Dat kan worden gebruikt voor de personele inzet van leden van het netwerk (max 75%), het organiseren van (digitale) bijeenkomsten en de inzet van een externe adviseur (max 75%).
De mogelijkheid bestaat om na de ontwikkelsubsidie een subsidie aan te vragen voor de uitwerking van de gekozen onderwerpen.

Meer informatie?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en kunnen u de juiste weg wijzen zodat er een goede subsidieaanvraag tot stand kan komen. Neem hiervoor gerust contact op met Jessica Aarnink of via 06-41014039. Zij vertelt u graag meer!

Meer informatie over de subsidieoproep vindt u hier.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten