Academie Sociaal Domein

De kennisvraagstukken binnen het sociaal domein zijn groot. jb Lorenz startte daarom de Academie Sociaal Domein. Met de Academie Sociaal Domein willen wij het lerend vermogen van mensen die werkzaam zijn in en rondom het sociaal domein een impuls geven en versnellen. Door kennis te collectiviseren en samen te brengen kunnen wij, de initiatiefnemers, onze specialistische en specifieke kennis opschalen. Op die manier maken we meer impact. En willen we een platform zijn waar de voorlopers in en rond het sociaal domein hun kennis en inzichten kunnen delen met elkaar.

We bevinden ons in een periode van een van de grootste omwentelingen in onze maatschappij; we transformeren van een verzorgingsstaat naar een investeringsstaat. De decentralisaties van zorg en ondersteuning naar gemeenten is het exponent van deze omwenteling. En de transformatie komt niet zonder slag of stoot tot stand. In een gefragmenteerd, gedecentraliseerd stelsel staan we samen voor grote uitdagingen. Burgers emanciperen en participeren. Traditionele organisatievormen en governance structuren die decennia werkzaam waren, blijken plots contraproductief te werken. Gehanteerde beleidsmethodieken en traditionele vormen van opdrachtgeverschap dekken de lading niet meer. De behoefte aan een wenkend perspectief groeit, net als het verlangen om te komen tot duurzame en andere oplossingen. 3 jaar na de decentralisaties is het tijd om het sociaal domein volwassen te laten worden. Daar hoort een platform bij voor strategie, ontwikkeling en innovatie: www.academiesociaaldomein.nl