Ontmoetingsdag 2018

Armoede aanpakken; doorbreek de cyclus

Dieger ten berge & Tjisse Bosch

Armoede is een hardnekkig probleem in Nederland. Ondanks de economische groei profiteren veel mensen niet mee. Uit onderzoek blijkt ook dat circa 80 procent van de cliënten van wijkteams heeft te kampen met financiële problematiek. En 1 op de 8 kinderen groeit op in een gezin in armoede. Tijdens de Ontmoetingsdag hebben we stilgestaan bij deze opgave voor gemeenten. En natuurlijk hebben we niet alleen het probleem benoemd, maar ook ideeën voor oplossingen.

Met de deelnemers hebben we vanuit 2 invalshoeken ideeën opgedaan. Eerst vanuit een casus uit de praktijk, met daarbij een visie op bestaanszekerheid. Een integraal beeld dus, waarbij het lokale sociaal domein het verschil kan maken. Daarna hebben we data bekeken en hoe je een wijkgerichte preventieve aanpak kunt opzetten.

Samen hebben we gezien dat de vernieuwende inzichten en data een verschil kunnen maken. De conclusie was dat redzaamheid en bestaanszekerheid uitgangspunt moeten zijn in armoedebestrijding. Werk moet ook een integraal onderdeel van het werken in het sociaal domein zijn. Via data kunnen gemeenten en professionals een resultaatgerichte samenwerking ontwikkelen.

Bekijk de presentatie

Armoede aanpakken; doorbreek de cyclus

Dieger ten berge & Tjisse Bosch

Armoede is een hardnekkig probleem in Nederland. Ondanks de economische groei profiteren veel mensen niet mee. Uit onderzoek blijkt ook dat circa 80 procent van de cliënten van wijkteams heeft te kampen met financiële problematiek. En 1 op de 8 kinderen groeit op in een gezin in armoede. Tijdens de Ontmoetingsdag hebben we stilgestaan bij deze opgave voor gemeenten. En natuurlijk hebben we niet alleen het probleem benoemd, maar ook ideeën voor oplossingen.

Met de deelnemers hebben we vanuit 2 invalshoeken ideeën opgedaan. Eerst vanuit een casus uit de praktijk, met daarbij een visie op bestaanszekerheid. Een integraal beeld dus, waarbij het lokale sociaal domein het verschil kan maken. Daarna hebben we data bekeken en hoe je een wijkgerichte preventieve aanpak kunt opzetten.

Samen hebben we gezien dat de vernieuwende inzichten en data een verschil kunnen maken. De conclusie was dat redzaamheid en bestaanszekerheid uitgangspunt moeten zijn in armoedebestrijding. Werk moet ook een integraal onderdeel van het werken in het sociaal domein zijn. Via data kunnen gemeenten en professionals een resultaatgerichte samenwerking ontwikkelen.

Bekijk de presentatie