Vanaf maandag 13 november begint Dieger ten Berge als nieuwe collega bij jb Lorenz.

Dieger (32 jaar) heeft ruim 10 jaar ervaring in het brede spectrum van het sociaal domein. Zo heeft hij onder andere de invoering van de Participatiewet en de WMO geleid en is nauw betrokken geweest bij de Wsw en Jeugdhulp. Ook heeft hij ervaring in de samenwerking met zorgverzekeraars en de 1e en de 2e lijnszorg. Naast inhoudelijke expertise kent Dieger ook het vak van leidinggeven als teamleider Innovatie & Beleid en lid van het managementteam.

Over zijn stap vertelt Dieger het volgende:
“Na ontzettend mooie en leerzame jaren bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het zelfstandig ondernemerschap trok me erg aan, maar ik houd ook van werken in teamverband. Daarom is de samenwerking met jb Lorenz voor mij een win-win situatie.
Ik heb in Ommen en Hardenberg mogen werken aan projecten die impact hebben gehad, zoals de introductie van het sociaal contracteren, het sturen op resultaat in de WMO en het ontwikkelen van een integrale dienstverlening aan werkgevers. Maar ook kunnen bijdragen aan de organisatieontwikkeling in het maatschappelijk domein en daarbuiten. Natuurlijk mag ik Vitaal Vechtdal in dit rijtje niet vergeten. Ik ben de collega’s en bestuurders uit Ommen en Hardenberg hiervoor dan ook erg dankbaar.

Maar nu is het tijd voor wat nieuws en sla ik mijn vleugels uit. Ik geloof in een samenleving, waarin gemeenschappen, met professionals en gemeenten hun krachten bundelen, ten gunste van de inwoners van die gemeenschap. Met mijn innovatieve en strategische blik en mijn drive om een verschil te maken, wil ik die beweging verder brengen. Ik heb erg veel vertrouwen in de samenwerking met jb Lorenz en kan niet wachten om te starten!”

Bianca den Outer en haar collega’s verwelkomen Dieger graag in hun netwerk. Bianca over de samenwerking met Dieger:
“Dieger en ik troffen elkaar op een congres ongeveer 2 jaar geleden. We hadden meteen een klik en zijn elkaar blijven volgen. Ik ben dan ook erg blij dat hij de samenwerking met jb Lorenz aangaat. Dieger staat bekend als inspirerend, verbindend en hij is bestuurlijk sensitief. In zijn vrije tijd is Dieger namelijk ook raadslid en in die hoedanigheid lid van de commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG. Hij kent dus ook het politiek-bestuurlijke spel.”

Wilt u meer weten, of in contact treden. Dieger en Bianca zijn te bereiken via:
Dieger: tel. 06-83447754 / dieger@jblorenz.nl
Bianca: tel. ‭06-24611542‬ / bianca@jblorenz.nl