Lorenz Scan

Kennis door inzicht.

De Lorenz Scan visualiseert data over:

  • Werk
  • Veiligheid
  • JZOJP
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Sociaal domein

De data wordt zodanig geschikt gemaakt dat zij bij uitstek kunnen dienen als gespreksinstrument. Zodat partijen kunnen komen tot goede duiding en samen scherp kunnen stellen wat de gezamenlijke maatschappelijke opgave of probleemstelling is. Van daaruit worden concrete oplossingsrichtingen geanalyseerd en geduid.

De scans kunnen gebruikt worden om te komen tot verantwoording, maar kunnen ook ingezet worden als analysemodel voor het tot stand brengen van (organisatieoverstijgende) samenwerking.

Neem contact op

Deel dit artikel