Leren

Ontwikkelen is mooi, maar wel met beleid


Samen met De Academie Sociaal Domein ontwikkelt jb Lorenz trainingen, werkateliers en leergangen voor wijkteams, beleidsmedewerkers, bestuurders en andere professionals binnen het sociaal domein. Dat doen we in samenwerking met partners uit het veld. De Academie helpt om grip te krijgen op de ontwikkelingen en geeft concrete tools aan zorgprofessionals hoe om te gaan met mensen uit kwetsbare groepen. Maar ook voor bestuurders en beleidsmakers heeft de Academie masterclasses en leergangen beschikbaar.

De Academie Sociaal Domein heeft een specifiek, door ZonMw gesubsidieerd, trainingsaanbod ontwikkeld voor wijkteams van gemeenten. Het merendeel van onze trainingen beschikken bovendien over accreditatie van SKJ en/of Registerplein.

Op basis van de behoefte binnen de gemeente en/of wijkteam maken we iedere training op maat; ingericht op de specifieke, lokale situatie. Wil je meer informatie over het opleidingsaanbod, een trainingsprogramma op maat, in-company trainingen of advies over de opzet en financiering van een trainingsplan?

Bel ons via 010-30 40 406 of mail via info@academiesociaaldomein.nl.

Specialisten met Leren