De Nieuwe Wet Verplichte GGZ: 5 Tips voor Goede Samenwerking

Posted · Add Comment

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Daarmee verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg én de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie, gemeenten en partners in het zorg- en veiligheidsdomein daarin hebben. Iedere betrokken organisatie heeft binnen de Wvggz haar eigen opgaven. Maar ook – of juist – in […]

wet verplichte ggz

Gemeenten aan zet met de Wet verplichte ggz!

Posted · Add Comment

Wet verplichte ggz Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Daarmee verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie maar ook gemeenten daarin hebben. De Wvggz stelt gemeenten voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden […]

Resultaten onderzoek preventie jeugdhulp

Posted · 1 Comment

Preventie is een van de belangrijkste doelstellingen uit de Jeugdwet en tegelijkertijd een flinke opgave. Wij kunnen uw gemeente helpen om goed en diepgaand inzicht te krijgen in de vraagstukken rondom de doorontwikkeling van preventie. Met een ‘foto van uw preventieaanbod’ in de vorm van een op maat gemaakte rapportage bieden wij u inzicht in […]

Zeeuwse transformatie jeugdhulp

Posted · Add Comment

In opdracht van en samen met de 13 Zeeuwse gemeenten hebben we de doorontwikkeling van de transformatie jeugdhulp in 2015 ter hand genomen. In samenwerking met de Zeeuwse beleidsmedewerkers hebben we in 2016 een doorontwikkeling in beleidsontwikkeling en bekostiging gerealiseerd vanuit een duidelijke sturingsvisie op het jeugdhulplandschap en de samenwerking tussen gemeenten en uitwerking daarvan in […]

Sturen op maatschappelijk resultaat: we zijn aan het leren

Posted · Add Comment

In artikel 2.2, lid c van de Jeugdwet staat het duidelijk vermeld: gemeenten dienen aan te geven “welke resultaten de gemeenten in de door het plan bestreken periode wenst te behalen, hoe gemeten zal worden of deze resultaten zijn behaald en welke outcomecriteria gehanteerd worden ten aanzien van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen”. Maar wat is […]

finext

jb Lorenz, Schulinck en Finext bundelen expertise

Posted · Add Comment

We zijn er enorm trots op! Samen met Finext en Schulinck, onderdeel van Wolters Kluwer, gaan we gemeenten nog verder versterken in de sturing in het sociaal domein. Door de krachten te bundelen kunnen we onze inhoudelijke expertise beter en breder beschikbaar stellen aan alle gemeenten in Nederland. Schulinck, onderdeel van Wolters Kluwer, JB Lorenz […]

 

Onze projecten