Terug naar het overzicht

jb Lorenz, Schulinck en Finext bundelen expertise

We zijn er enorm trots op! Samen met Finext en Schulinck, onderdeel van Wolters Kluwer, gaan we gemeenten nog verder versterken in de sturing in het sociaal domein. Door de krachten te bundelen kunnen we onze inhoudelijke expertise beter en breder beschikbaar stellen aan alle gemeenten in Nederland.

Schulinck, onderdeel van Wolters Kluwer, JB Lorenz en Finext bundelen hun expertise om gemeenten te ondersteunen en ontzorgen. De twee nieuwe modules ‘beleid & monitoren’ en ‘inkoop’ richten zich op de implementatie van de Jeugdwet en de jeugdhulp. Gezamenlijk lanceren zij deze modules die gekoppeld kunnen worden aan de online kennisbank Grip op Jeugd. Deze unieke koppeling stelt gemeenten in staat te sturen op het gebruik en de kosten van jeugdhulp. Daarbij geeft het inzicht in de specifieke risicofactoren die samenhangen met het gebruik van jeugdhulp. De modules bieden hiermee een aanvulling op het Grip op Jeugd abonnement, dat bestemd is voor gemeenten die de ambitie hebben om jeugdhulp gericht te transformeren en op een toekomstbestendige manier hun jeugdhulpstelsel willen vormgeven en operationaliseren. Zie ook de informatie op de schulinck site.

Marja Kleinekoort, Manager Schulinck: “Door deze samenwerking binnen het Grip op Jeugd abonnement is er voor het eerst een integraal, flexibel systeem beschikbaar dat geheel op maat gemaakt wordt voor iedere gemeente en daarbij ontsloten wordt via een gedeeld platform.”

Bianca den Outer van JB Lorenz: “De samenwerking tussen deze drie partijen levert gemeenten niet alleen toegang tot relevante wetgeving en beleidsdocumentatie op, maar biedt ook de mogelijkheid risico analyses te maken en inzichten te verwerven over het zorggebruik en de zorgkosten van jeugdhulp.”

Over Schulinck, onderdeel van Wolters Kluwer

Schulinck biedt actuele kennis en helder inzicht in het sociaal domein in Nederland. Opinie, nieuws en toegepaste juridische kennisproducten worden toegankelijk gemaakt in de vorm van onlinekennisbanken, apps, nieuwsbrieven, website, boeken, trainingen en opleidingen.Schulinck is onderdeel van de wereldwijde informatiedienstverlener Wolters Kluwer. Professionals in de juridische, fiscale, accountancy, risicomanagement en de compliance sector alsmede in de gezondheidszorg; allen vertrouwen zij op de hoogwaardige informatie producten en diensten van Wolters Kluwer. Wolters Kluwer is actief in meer dan 170 landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Zuid-Amerika en heeft wereldwijd ongeveer 19.000 medewerkers in dienst, met een omzet van 3,7 miljard euro (2014). Het hoofdkantoor van Wolters Kluwer is gevestigd in Alphen aan den Rijn. Aandelen van Wolters Kluwer staan genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam (WKL) en zijn opgenomen in de AEX- en Euronext 100-indexen.

Over JB Lorenz

JB Lorenz ondersteunt gemeenten en zorginstellingen bij de implementatie van innovaties. We ontwikkelen werkbare oplossingen, gericht op de invoering van de decentralisaties bij gemeenten. We ontwikkelen sturingsmodellen, ondersteunen bij inkoop en hebben de monitor Maatschappelijk Resultaat ontwikkeld. Deze expertise zetten we in om de 2 nieuwe modules “beleid & monitoren” en “inkoop” inhoudelijk te ontwikkelen.

Over Finext

Finext helpt organisaties bij het transparanter en eenvoudiger maken van hun processen waardoor ruimte ontstaat voor vernieuwing. We combineren onze branchekennis met jarenlange ervaring met innovatie, bedrijfsprocessen en de nieuwste informatietechnologieën.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied